Management

Shree Dinsha Patel

President

Shree Kishorbhai Patel

Vice President

Rajvaidya Hirubhai Patel

Vice President

Shree Bhaskarbhai Desai

Chairman


Shree Sumanbhai Shekh

Chairman

Dr. A C Vyas

Secretary

Shree Anupbhai Desai

Secretary

Shree Chetanbhai Shah

Joint Secretary


Dr Samir Patel

Joint Secretary

Shree Dilipbhai Amin

Treasurer